» ჯგუფის ცვლილება
დახურვა
დღის პროგნოზიფეხბურთიკალათბურთირაგბიფრემბურთიჰოკეიჩოგბურთი
#
ჯგუფი
გადასვლა
პირობა
შესაძლებლობა
1
დამწყები ↔ Junior პროგმოზისტი 10 პროგნოზის მოგება ✔ 2  პროგნოზის განთავსება დღეში
2
Junior პროგმოზისტი ↔ Chief პროგნოზისტი 25 პრგონოზის მოგება ✔ 2 პრგონოზი - VIP განთავსება დღეში
3
Chief პროგნოზისტი ↔ VIP პროგნოზისტი 150 პგორნოზის განთავსება ✔ 5 პგორნოზის - VIP განთავსება დღეში
ავტორიზაცია/რეგისტრაცია კონტაქტიწესებირეკლამა ჯგუფები
მაღლა